#Flīžu Līmeņošanas Sistēma PerfectLevel

Uzklājiet flīžu līmi, uzlieciet flīzi un izlīmeņojiet, nemot vērā virsmas augstuma specifiku. Palieciet Enkura vienu "kāju" zem flīzes, apmēram 2,5cm no malas. Uzlieciet nākošo flīzi un piestumiet to klāt pie esošās.

#Flīžu Līmeņošanas Sistēma PerfectLevel

Izstumiet Ķīli cauri Enkura "logam" un nospriegojiet ar rokām, cik iespējams. Pabeidziet spriegošanu ar Knaiblēm un uzstādiet tām spriegošanas dziļumu ar esošo Skrūvi rokturī. 

#Flīžu Līmeņošanas Sistēma PerfectLevel

Kad flīžu līme sacietējusi (apm. pēc 10-12 stundām). varat atvienot Enkurus, virzienā uz sāniem, ar kājām, vai gumijas āmura palīdzību.


#Flīžu Līmeņošanas Sistēma PerfectLevel

0
 .